Łosiniec

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Miejscowość - Łosiniec

Łosiniec

Miejscowości

Miejscowości

 

ŁOSINIEC (50o25’N, 23o19’E)

- wieś powstała w XVI wieku. W 1558 roku była własnością rodziny Marcinowskich, którzy w 1579 roku sprzedali ją Janowi Zamoyskiemu. Wkrótce została ona włączona do powstającej Ordynacji Zamojskiej. Pierwsza cerkiew istniała w Łosińcu prawdopodobnie już w końcu XVI wieku. Była tu parafia grecko-katolicka, która przetrwała do kasacji kościoła unickiego przez rząd carski w 1875 roku. Wtedy zamieniono ją na parafię prawosławną. W 1919 roku świątynię przejęli katolicy. Odtąd użytkowana jest jako kościół pod wezwaniem św. Michała i św. Józefa.

We wrześniu 1939 roku w okolicy miały miejsce ciężkie walki Armii „Kraków” z nacierającymi wojskami niemieckimi. Pozostały po nich żołnierskie cmentarze w Łosińcu i w Ulowie. Lata okupacji były również czasami terroru hitlerowskiego. Mieszkańcy doświadczyli aresztowań i wysiedleń.

We wsi na niewielkim wzniesieniu wśród drzew stoi drewniana cerkiew z 1797 roku (niektóre źródła podają rok 1732 roku jako datę jej powstania). Jest to budowla jednonawowa o konstrukcji zrębowej. Do prostokątnej nawy przylega węższe, zamknięte trójbocznie prezbiterium. Przylegają do niego dwie czworoboczne zakrystie. Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. We wnętrzu znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z XVIII wieku z ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem w gipsowej sukience, malowanej na desce z pierwszej połowy XVIII wieku. Tło obrazu, niegdyś złocone zostało później przemalowane. Na szczycie ołtarza jest stary obraz Chrystusa na Krzyżu również przemalowany. Na zasuwie umieszczono obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1919 roku. W ołtarzu są także rzeźby św. Apostołów Piotra i Pawła oraz dwóch aniołów na szczycie. Prawy ołtarz boczny poświęcono św. Józefowi, a lewy – św. Michałowi Archaniołowi. W kościele jest też ikona z dawnego ikonostasu z przełomu XVII i XVIII wieku malowana na desce. Na wyposażeniu kościoła znajdują się kielichy mszalne: rokokowy i późnobarokowy z XVIII wieku oraz ewangeliarz z 1690 roku, oprawiony w posrebrzaną blachę, na której ryte są przedstawienia grupy Ukrzyżowania i czterech ewangelistów. Przed kościołem stoi trójkondygnacyjna dzwonnica z pierwszej połowy XVIII wieku, drewniana o konstrukcji zrębowej. U stóp pagórka znajduje się jedno ze źródeł Potoku Łosinieckiego. Nad potokiem przerzucono kładkę, zbudowaną z elementów niemieckiego samolotu transportowego ME Messerschmitt 323 Gigant, zestrzelonego w 1944 roku.

 

Potok Łosiniecki  (Wojniczka, Wolnianka, Olszanka)

- rzeka spływająca z Roztocza Tomaszowskiego, prawy dopływ rzeki Tanew o powierzchni zlewni 71,7 km2. Jej źródła znajdują się we wsi Łosiniec.

Obok mostu kolejowego koło wsi Sikliwice 6 grudnia 1942 roku oddział Armii Krajowej przeprowadził akcję dywersyjną. Była to pierwsza w tym rejonie akcja partyzancka po rozpoczęciu przez Niemców akcji wysiedleńczej. Przez długi czas akcję przypisywano partyzantce radzieckiej. Partyzanci bowiem posługiwali się podczas akcji językiem rosyjskim. W ten sposób starano się chronić przed represjami ludność cywilną. Obok przejazdu stoi kamienna kapliczka z 1849 roku, wykonana przez kamieniarza z Józefowa. Potok Łosiniecki uchodzi do Tanwi w okolicy wsi Rebizanty.

Wygenerowano w sekund: 0.01 | 688,532 unikalne wizyty