ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W SUŚCU

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W SUŚCU

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W SUŚCU

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W SUŚCU

Wydarzenia w Gminie Susiec

INFORMACJA O PRZEBIEGU ZJAZDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W SUŚCU W DNIU 4 CZERWCA 2016 ROKU

1. Na ogólną liczbę 43 delegatów w zjeździe uczestniczyło 34 co stanowi 79 %.

2. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów: brak przedstawicieli

3. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej:

- Stanisław Kielech – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim

4. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:

- Kazimierz Organista – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

- Tadeusz Suski – Radny Rady Powiatu w Tomaszowie Lub.– Sekretarz Gminy Susiec

- Leszek Dmitroca       Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

- Leszek Ważny           Przewodniczący Rady Gminy Susiec

- Zbigniew Naklicki      Wójt Gminy Susiec

- Kamila Sobolewska   Radna Rady Gminy Susiec

- Kazimierz Kijko         Radny Rady Gminy Susiec

- Tadeusz Witkowski    Radny Rady Gminy Susiec

5. Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania na szczeblu nadrzędnym: tematem dyskusji i problemów omawianych na zjeździe określa tekst uchwały programowej.

6. Wykaz członków władz Oddziału Gminnego/ równorzędnego/ Związku OSP RP, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku:

A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego /Miejskiego/ ZOSP RP:

1.   Prezes                            Piotr Korkosz 

2.   Wiceprezes                     Jan Knap

3.   Prezes Honorowy            Zbigniew Naklicki

3.   Komendant gminny         Szczepan Łasocha

4.   Sekretarz                        Tomasz Machalski

5.   Skarbnik                         Marian Krawiec

6.   Członek prezydium          Leszek Dmitroca

7.   Członek                           Jan Hejzner

8.   Członek                           Kazimierz Uchman

9.   Członek                           Józef Koper

10. Członek                           Grzegorz Hałasa

11. Członek                           Ryszard Woszczak

12. Członek                           Edward Pilipiec

13. Członek                           Jacek Bugno

14. Członek                           Jan Ważny

15. Członek                           Piotr Kita

16. Członek                           Krzysztof Łasocha

B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/ Miejsko-Gminnego/Miejskiego/ZOSP RP:

1.  Przewodniczący                 Łukasz Mikuł

2.   Wiceprzewodniczący         Jan Łasocha

3 .  Sekretarz                         Piotr Bednarczuk

C. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

1.  Członek Zarządu                                                 Jan Knap

2.  Delegat na zjazd Gminny ZOSP RP w Suścu         Wiesław Caryk

3.  Delegat na zjazd Gminny ZOSP RP w Suścu         Jerzy Bosiak

4.  Delegat na zjazd Gminny ZOSP RP w Suścu         Ireneusz Hałasa

D. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego/Miejskiego/Miejsko-Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

1.  Prezes ZOGm.                Piotr Korkosz

2.  Komendant gminny        Szczepan Łasocha

3.  Członek Zarządu             Jan Ważny

 

7. Inne uwagi – bez uwag

8. Adres siedziby Oddziału Gminnego  ZOSP RP: Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec

Susiec, dnia 07.06.2016 r.

[GALERIA ZDJĘĆ]

Wygenerowano w sekund: 0.03 | 464,168 unikalne wizyty