Jak to jest z zadłużeniem Gminy Susiec?

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - Jak to jest z zadłużeniem Gminy Susiec?

Jak to jest z zadłużeniem Gminy Susiec?

Jak to jest z zadłużeniem Gminy Susiec?

Wydarzenia w Gminie Susiec

Czy Gmina Susiec jest zadłużona?

Przed zbliżającym się podsumowywaniem wykonania budżetu za 2017 r. chciałbym przybliżyć Państwu stan finansów Gminy Susiec.

Ze względu na fakt, że nie ma jeszcze opracowanego zestawienia sprawozdań budżetowych wszystkich gmin z Polski za 2017 r., posłużę się wynikami za trzy kwartały 2017 r.
Jednym ze wskaźników charakteryzujących gminy pod względem stanu finansów jest ich zadłużenie.
Zadłużenie gmin, w kolejności od najbardziej zadłużonej po najmniej, zostało opracowane i przedstawione w serwisie Samorządowym PAP i widoczne pod adresem:
http://samorzad.pap.pl/…/Zadluzenie-na-mieszkanca-wg-danych… .

Jak wynika z powyższego zestawienia, najbardziej zadłużona gmina, ze stanem zadłużenia 18 644 zł/os. zajmuje 1 pozycję, a Gmina Susiec ze stanem zadłużenia 197 zł/os. dopiero 2137 pozycję. Aby to zobrazować w procentach można stwierdzić, że 86 % gmin jest w gorszej sytuacji.
Biorąc pod uwagę wszystkie 2478 gminy w Polsce, których średnie zadłużenie wynosi 882 zł/os., Gmina Susiec znajduje się w grupie najbardziej gospodarnych.

Podkreślę też, że na 213 gmin z województwa lubelskiego, 170 gmin jest bardziej zadłużona, a w powiecie tomaszowskim na 11 gmin, 9 z nich jest pod tym względem w gorszej sytuacji.

Uważam więc, że Gmina Susiec dobrze prowadzi gospodarkę finansową.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do takiego stanu: Radzie Gminy Susiec, Sekretarzowi Gminy Tadeuszowi Suskiemu, Skarbnikowi Gminy Magdalenie Malec i wszystkim zaangażowanym pracownikom Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych.

Pragnę jednocześnie podzielić się refleksją, że wielkość zadłużenia nie jest jedynym, miarodajnym wskaźnikiem efektywności działania gminy. Jeśli prowadzi ona niewiele inwestycji lub wykonuje je tylko w ramach budżetu, może oznaczać to mało dynamiczny rozwój gminy.

Niebawem przedstawię Państwu wykaz zadań zrealizowanych przez Gminę Susiec w latach 2015-2017 oraz planowanych na 2018r. Posiadając obydwie informacje będziecie Państwo mogli obiektywnie ocenić działania Gminy Susiec.

Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki

Wygenerowano w sekund: 0.03 | 663,508 unikalne wizyty