Droga Kunki - Łasochy

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - Droga Kunki - Łasochy

Droga Kunki - Łasochy

Droga Kunki - Łasochy

Wydarzenia w Gminie Susiec

Droga z Kunek do Łasoch

Uprzejmie informuję, że w związku ze złożonym wnioskiem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków gwałtownego spływu wód opadowych, które miały miejsce w maju 2015r., Gmina Susiec otrzymała dotację celową z budżetu państwa na poprawę dróg lokalnych.

Promesa

Pozyskane środki pozwolą na dokończenie  remontu drogi gminnej 111710L o dł. 638,80 mb od 0+400 do km 1+038,80 z miejscowości Kunki do miejscowości Łasochy.

W ramach zadania zostanie też wykonany remont odcinka drogi przez wieś Łasochy.

[kilka zdjęć]

Wysokość dotacji na całą drogę Kunki- Łasochy włącznie z wcześniej wykonanym odcinkiem we wsi Łasochy wynosić będzie 333 000 zł., co stanowi ok. 80% wartości zadania.

Otrzymane fundusze umożliwią wykonanie drogi, od dawna oczekiwanej  przez społeczności wsi Łasochy i Łuszczacz, w tym dzieci i młodzież uczęszczającą do szkoły.

Jestem niezmiernie rad, że uda się poprawić kolejne połączenie pomiędzy miejscowościami gminy Susiec.

Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki

Wygenerowano w sekund: 0.05 | 663,502 unikalne wizyty